HF UNIFORM


HF–Uniform

Idræt B - Psykologi C

Vil du være en god kommunikator og leder?

Påvirker træning dit liv i en god retning?

Vil du forstå "ondskaben" i hverdagen og i idrætten?

Om HF-Uniform

I denne fagpakke er præstation, samarbejde, kropskultur og identitet centrale omdrejningspunkter.

Du vil få indblik i og erfaring med forskellige træningsformer af både krop og psyke.

Du vil skulle argumentere og kommunikere i egne medieprodukter om temaer som identitet, stress og krænkelser. Det kan fx være gennem en podcast om træningens effekter på krop og psyke relateret til forskellige målgrupper.

Praktisk og teoretisk vil du blive udfordret i samarbejde og teambuilding. Vi dekonstruerer og analyserer aktuelle nyheder og skaber, hvis muligt, modsvar.

Selvmonitorering, podcasts, blogs og anden mediekommunikation indgår naturligt i fagpakken.

Vi tager ud af huset på aktive besøg, når det giver mening i forhold til vores forløb. Vi er i samarbejde med nærliggende organisationer som Absalon og Åben Dans.

Y7A8748
Signature Icon2

VALGFAG

Du skal vælge mellem biologi, kemi, matematik, naturgeografi, religion eller samfundsfag (alle på B-niveau).

 

HVILKE UDDANNELSER FÅR JEG ADGANG TIL?

Fagpakken HF-Uniform giver adgang til alle professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne. Du kan fx blive politibetjent, sprogofficer eller tage professionsbacheloruddannelsen Ernæring og Sundhed.

Få overblikket på Uddannelsesguiden/adgangskortet/hf

HF-Uniform

Semestre
1.
2.
3.
4.

Fagenes fordeling

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Idræt B
Kultur- og samfundsfaggruppe (KS)
Naturvidenskabelig faggruppe (NF)
Psykologi C
Projekt- og praktikperioder
Større skriftlig opgave
Valgfag: løft fra C- til B-niveau
Y7A8499

DESIGN DIN FAGPAKKE

Prøv fagpakkevælgeren. Her kan du se hvilke obligatoriske fag og valgfag, der er plads til i din drømmefagpakke.

Gå til fagpakkevælgeren

Y7A9342

SE VORES MANGE VALGFAG

Valgfagene giver dig mulighed for at tone din fagpakke efter dine særlige interesser.

Se valgfag på hf