Y7A8292

Matematik A

Bioteknologi A 

Fysik B

Hvad er rigtigt og forkert i debatten omkring antibiotikaresistens?

Hvordan kan man formidle problemstillinger omkring fosterdiagnostik til kommende forældre?

Hvilken betydning har enzymerne for øllets smag?

Om studieretningen

Hvis du har lyst til at arbejde med emner som fx kræftforskning, kloning, livsstilssygdomme og anvendelsen af mikroorganismer i industrien, så er biotek-studieretningen et godt valg.

Du vil få en forståelse af de biologiske systemers anvendelse i forskning, produktion, sygdomsbehandling og udvikling af klimavenlig energi, fordi bioteknologi spiller en vigtig rolle i disse sammenhænge.

Du vil komme til at arbejde med fx enzymer, fødevarer og medicin både teoretisk og praktisk i laboratoriet med forsøg. 

Vi lægger vægt på, at du lærer at formidle din faglige viden, så du kan bruge den i debatter om aktuelle problemstillinger.

Bioteknologi giver dig et fagligt grundlag at diskutere på og tage stilling til etiske problemstillinger om fx kloning og gensplejsning.

Vi arbejder tæt sammen med lokale uddannelsesinstitutioner og med industrien, og vi tager gerne på ekskursioner til Novozymes og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Y7A9342
White Icon

VALGFAG

2 valgfag på mindst C-niveau, fx fysik A og idræt B.

 

HVILKE UDDANNELSER FÅR JEG ADGANG TIL?

Studieretningen med Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B giver adgang til en meget bred vifte af videregående uddannelser. Se oversigten på https://www.ug.dk/adgangskortet/stx?Matematik=A&Bioteknologi=A&Fysik=B  Husk at dine muligheder kan udvides med dine valgfag. Prøv at taste valgfagene ind i oversigten i linket.

Matematik A – Bioteknologi A – Fysik B

GF
1.G
2.G
3.G

Obligatoriske fag

Dansk A
Engelsk B
Fysik B
Historie A
Idræt C
Matematik A
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
2. Fremmedsprog B
Kunstnerisk fag C
Bioteknologi A
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Studieretningsprojekt

Valgfag

C-niveau
Løft fra C- til B-niveau eller løft fra B- til A-niveau
Y7A8283

DESIGN DIN STUDIERETNING

Prøv studieretningvælgeren. Her kan du selv sammensætte din drømmestudieretning og se mulighederne for sprog, kunst og valgfag.

Gå til studieretningsvælgeren

Y7A8335

SE VORES MANGE VALGFAG

Valgfagene giver dig mulighed for at tone din studieretning efter dine særlige interesser.

Se valgfag på stx