Y7A9287

STX Valgfag

Naturgeografi 2
Musik Sanger

Du skal vælge 1-3 valgfag på stx. Antallet afhænger af din studieretning. Der er mange at vælge imellem. Nogle fag kender du i forvejen. Andre vil være helt nye for dig. Derfor sørger vi også for en grundig valgsorientering, inden du skal ønske valgfag.

Brug Studieretningsvælgeren til at få overblik over mulighederne i netop din drømmestudieretning.

Valgfag

A-niveau

 • Biologi
 • Engelsk
 • Fransk
 • Fysik
 • Italiensk
 • Kemi
 • Matematik
 • Musik
 • Samfundsfag
 • Spansk
 • Tysk

B-niveau

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dramatik
 • Fransk (fortsætter)
 • Fysik
 • Idræt
 • Kemi
 • Latin
 • Mediefag
 • Matematik
 • Musik
 • Naturgeografi
 • Psykologi
 • Religion
 • Samfundsfag
 • Tysk (fortsætter)

C-niveau

 • Astronomi
 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dramatik
 • Erhvervsøkonomi
 • Filosofi
 • Informatik
 • Innovation
 • Kemi
 • Latin
 • Mediefag
 • Musik
 • Musik- og Lydproduktion
 • Naturgeografi
 • Psykologi
Science

DESIGN DIN STUDIERETNING

Prøv studieretningvælgeren. Her kan du selv sammensætte din drømmestudieretning og se mulighederne for sprog, kunst og valgfag. 

Gå til studieretningsvælgeren