Y7A8424

Organisationen

Y7A9308

OM HIMMELEV GYMNASIUM

Himmelev Gymnasium er et mellemstort gymnasium med ca. 700 elever fordelt på 7 STX-spor og 3 HF-spor.

I skoleåret 2023-24 udbyder vi 15 studieretninger til STX-eleverne og 5 fagpakker til HF-eleverne.

I skoleåret 2023-24 er vi 80 ansatte – heraf 73 lærere inkl. ledelsen.

Himmelev Gymnasiums organisationsstruktur har til formål at understøtte et inspirerende læringsmiljø med fokus på elevernes faglige udvikling og trivsel.

Skolens daglige ledelse består udover rektor af vicerektor og to uddannelsesledere. Ledelsen indgår i skolens udvalgsstruktur i tæt samarbejde med elever, lærere og øvrige ansatte. Udvalgsstrukturen skal sikre ledelse i øjenhøjde med en høj grad af medindflydelse og engagement med henblik på at kvalificere beslutningsprocesserne på Himmelev.

Læs også om vores Skoledemokrati under Vision og værdier.

Ledelsen

JV 1
Johnny Vinkel (JV)

Rektor

Det overordnede ansvar for skolens pædagogik, økonomi, strategi, prøver og eksaminer, elever og personale. Ansvarlig over for skolens bestyrelse og Undervisningsministeriet.

PH 1
Pernille Slot Hansen (PH)

Vicerektor

Pædagogisk udvikling, kompetenceudvikling, studievejledning, elevforsømmelser (1gh), MUS m.m.

JNI 1
Jacob Nielsen (JNI)

Udannelsesleder

Skriftlige prøver, rekruttering og brobygning, elevambassadører, bygninger, MUS m.m.

MA 1
Marianne Agentoft (MA)

Uddannelsesleder

Mundtlige prøver, skema og årsplan, Lectio, introforløb, SRP/SSO, MUS m.m.

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium består af 9 medlemmer – heraf 5 eksterne medlemmer. Bestyrelsen er den overordnede ledelse af institutionen og har som hovedopgaver fastlæggelse af skolens målsætning og strategi samt godkendelse af budget og regnskab. Rektor er sekretær for bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer

Peter Kjær (formand)
Prorektor
Udpeget af Roskilde Universitet

Rasmus Hylleberg (Næstformand)
Udpeget af Kommunalbestyrelsen i Roskilde

Christina Gjørtsvang
Produktionschef
Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

René La Cour Sell
Direktør for Roskilde Kongres- og idrætscenter
Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Rie Sahl
Viceskoleleder på Østervangsskolen
Udpeget af Skoleforvaltningen i Roskilde Kommune

Lasse Mathiesen 2.x
Med stemmeret

Augusta Houmann 2.c
Uden stemmeret

Christian Halvgaard (med stemmeret)
Lektor
Udpeget af medarbejderne

Rune Garbers (uden stemmeret)
Lektor
Udpeget af medarbejderne

Johnny Vinkel (uden stemmeret) 
Rektor 
Bestyrelsens sekretær

Y7A8455
Y7A9333

Koordinatorer

Louise Ravn
Kommunikationskoordinator
hglr@himgym.dk
Tlf. 4165 5624

Rune Garbers
International koordinator
hgrg@himgym.dk 

Marie Præstholm
Team Danmark- og elitesportskoordinator
Koordinator for eksternt samarbejde
hgmp@himgym.dk

Christian Halvgaard
Talentkoordinator
hgch@himgym.dk 

Anne Adel Vestergaard 
Elevrådskoordinator
hgav@himgym.dk

Lasse Nielsen
KS-koordinator
hgln@himgym.dk

Elevråd

Elevrådet har en vigtig stemme på Himmelev Gymnasium. Det er her, eleverne samles på tværs af årgange og klasser for at debattere, evaluere, lytte, foreslå, tage beslutninger og for at blive hørt.

Hver klasse har 1-2 repræsentanter i elevrådet, og vi starter altid et nyt skoleår op med en hel elevrådsdag, hvor vi bliver rystet sammen og lærer om skolens demokrati og mulighederne for at få indflydelse.

Som elevrådsrepræsentant er det dit ansvar at formidle din klasses ønsker og ideer til udvikling og forbedring af skolen, skolemiljøet og undervisningen, men med udgangspunkt i alle elevers interesse.

At være med i elevrådet kræver ikke, at man er politisk nørd eller har masser af erfaringer med elevrådsarbejde. Man skal bare have interesse i at udvikle skolen på bedste vis med fokus på elevernes behov.

Der sidder elevrådsrepræsentanter i alle skolens udvalg, og vi sidder der på lige fod med lærerne. Det er f.eks i Trivselsudvalget (om fællestimer, fester og socialt miljø) og Undervisningsudvalget (om skoledagen, lektier, afleveringer).

Det er superfedt at være med i elevrådet og deltage aktivt i skolens udvikling. Man skaber mange nye kontakter og venskaber, så der er al mulig grund til at stille op!

Elevrådsformand: Lasse Mathiesen 2.x

Næstformand: Augusta Houmann 2.c

Koordinator for elevrådet: Anne Adel Vestergaard (AV) hgav@himgym.dk

Kærlig hilsen
Elevrådet

Y7A8255
Signature Icon2

Pædagogisk Råd

Pædagogisk Råd (PR) består af rektor, uddannelseslederne og alle skolens lærere. PR er rådgivende for rektor i pædagogiske spørgsmål.

Pædagogisk Råd udpeger lærerrepræsentanter til udvalg og arbejdsgrupper og ledes af en PR-styregruppe, der består af de lærervalgte formænd for de 3 store udvalg; Planlægningsudvalget, Undervisningsudvalget og Trivselsudvalget.

Formanden for PR-styregruppen sidder desuden i bestyrelsen med stemmeret.
TAP-personalet kan deltage i PR’s møder og arbejde.

Formand for PR: Christian Halvgaard (CH) hgch@himgym.dk