Du behøver ikke have planlagt hele din fremtid, når du begynder på Himmelev Gymnasium, men du skal have gjort op med dig selv, at du har lyst til at læse, lære og udvikle dig både personligt og fagligt.

For gymnasiet handler om at få ny viden, om at fordybe sig og om at bruge sin viden i nye sammenhænge. Gymnasiet handler om at skabe, samarbejde og vise engagement og ansvarlighed. Og så handler det også om at blive udfordret og få nye perspektiver på sit eget liv.

Vi er ca. 700 elever og 80 lærere på Himmelev Gymnasium. Du kan tage enten stx- eller hf-uddannelsen hos os. Når du går i gymnasiet – uanset om du går på stx eller hf – får du inspirerende og varieret undervisning på et højt fagligt niveau. Vores lærere er uddannet på universitetet og eksperter i deres fag.

Det er selvfølgelig undervisningen og fagene, der er kernen i din uddannelse, men det sociale miljø og sammenholdet på skolen spiller også en væsentlig rolle, for når man har det godt, lærer man også bedre.

Du vil opleve, at eleverne gerne bliver efter skoletid. Det kan være, fordi de skal i gang med lektierne i vores hyggelige Mat Lab, eller fordi de skal bruge øvelokalet sammen med deres band. Andre deltager i fodboldturneringer, laver skolebladet Himmeleaks og podcasten HimmeTalk eller udfolder sig kreativt i billedkunst eller på scenen, når der øves i Creative Arts. I det hele taget sker der meget på Himmelev, som er med til at gøre dette til et særligt sted med en usædvanlig god stemning. På at gå på opdagelse på siden Himmelife og se nærmere på fx TeamDanmark eller skolekoret.

 

STX

Det tager tre år at blive stx-student og få den klassiske røde hue. Du kommer til at arbejde videre med fag, som du kender i forvejen, fx dansk, matematik, historie og idræt. Og så er der nye fag som fx psykologi, naturgeografi, bioteknologi og mediefag. På stx skal du arbejde med fordybelse, ny viden og med at anvende denne viden i nye sammenhænge. Der er også fokus på projektarbejde og på samarbejde mellem fagene.

Hver klasse har sin egen studievejleder og et særligt lærerteam, der tager sig af de traditionelle klasselærer-opgaver. Studievejlederne har indslusningssamtaler med alle nye elever, så vi kan sikre os, at alle får en god og tryg start på Himmelev.

En studentereksamen fra stx giver adgang til alle de videregående uddannelser lige fra lægestudiet til lærerseminariet.

Du kan søge om optagelse på stx efter 9. klasse, men inden du søger, skal du kigge nærmere på studieretningerne. På Himmelev Gymnasium udbyder vi 13 forskellige studieretninger. Find ud af hvad der interesserer dig mest. Hvilke fag har du mest lyst til at arbejde videre med? Se hvilke fag og niveauer du kan få på de forskellige studieretninger ved at prøve Studieretningsvælgeren.

Du kan læse mere om stx her hos os på siden STX.

Hvis du har brug for alle detaljerne om stx-uddannelsen, kan du hente bekendtgørelsen på Undervisningsministeriets hjemmeside.

HF

Hf-uddannelsen tager to år og afsluttes med Hf-eksamen og en blå hue. Hf giver dig de kompetencer, der skal til for at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Du går ikke bare i skole og laver lektier, men bliver en del af et levende studiemiljø med gode kammerater og fokus på både det faglige og det sociale samarbejde. 

Hf giver en bred indsigt i historie, kultur, naturvidenskab og samfundsforhold. Du skal have en række obligatoriske fag fx dansk, engelsk og matematik, og så er der også en bred vifte af valgfag. På Himmelev kan du vælge mellem 4 fagpakker, der alle er adgangsgivende til de korte og de mellemlange uddannelser (erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne). Vi har også en udvidet fagpakke, der yderligere giver adgang til de lange videregående uddannelser. Se nærmere på fagpakkerne på siden om hf.

Hver klasse har to teamlærere og en studievejleder tilknyttet.

Du kan læse mere om HF og undervisningen ved at klikke på dette link.